Tuesday, January 18, 2011

Mari Mengenal Taurat - Bhg. 4 (Celaka Bagi Mereka yang Mengubah Taurat)

Sesungguhnya, Taurat telah diubah, ditokok-tambah oleh kaum Yahudi *subhanallah* sebagaimana Firman Allah yang bermaksud;


"Oleh kerana mereka mencabuli perjanjian setia, KAMI telah melaknat mereka. KAMI jadikan hati mereka keras agar tidak menerima kebenaran. Mereka sentiasa mengubah kalimah-kalimah yang ada di dalam Kitab Taurat dengan menukar dan mengubah maksudnya yang sebenar. Mereka lupa beberapa peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Engkau (Muhammad) pasti sentiasa melihat perbuatan khianat yang mereka lakukan. Hanya sedikit dari mereka yang berlaku adil. Oleh itu, maafkanlah mereka jika mereka bertaubat dan janganlah hiraukan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya ALLAH suka kepada orang-orang yang berusaha memperelokkan amalannya." - Surah Al-Maidah: 13

Juga sebagaimana Firman Allah yang bermaksud;

"Setelah engkau (Muhammad) dan pengikut-pengikut mu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu, apakah kamu yakin mereka akan beriman dan menyahut seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal segolongan dari mereka yang pernah mendengar Kalamullah (Taurat), tetapi mereka mengubah dan menukar maksudnya walaupun mereka telah memahaminya. Sedangkan, mereka sedar perbuatan itu salah." - Surah Al-Baqarah: 75

Dan sebagaimana Firman Allah yang bermaksud;

"Kecelakaan bagi orang-orang yang menulis Kitab Taurat dengan tangan mereka lalu mengubah Kalamullah. Kemudian mereka berkata: Ini adalah dari ALLAH. Mereka melakukan begitu semata-mata mencari keuntungan dunia yang sedikit. Kecelakaan bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka dan kecelakaan bagi mereka terhadap apa yang mereka usahakan itu." - Surah Al-Baqarah: 79


p/s : Sumber petikan YAHUDI Menurut Al-Quran, Hadis, Taurat dan Injil

No comments:

Post a Comment