Tuesday, December 20, 2011

Dear Jews, Hinanya Bangsamu


Dengan sombongnya, pendita-pendita Yahudi telah mengubah isi kandung kitab asal Taurat; dengan menyifatkan Musa a.s. sebagai ahli sihir. Meskipun, Musa a.s. diakui sebagai pemimpin bangsa Yahudi yang diutuskan Allah untuk memimpin mereka.

3:21 "Aku akan sihirkan orang Mesir agar bermurah hati terhadap bangsa ini. Apabila kamu pergi nanti, kamu tidak akan pergi dengan tangan kosong."

3:22 "Tetapi, setiap wanita akan mampu memperdaya jirannya dan juga wanita tang tinggal di rumahnya. Mereka juga akan merampas barang-barang seperti perak, emas dan kain-kain yang akan kamu pakaikan kepada anak-anakmu sama ada lelaki atau perempuan. Demikianlah kamu akan merampas harta benda orang-orang Mesir itu."

That's why Yahudi dengan selambanya merampas hak orang Palestin sebagaimana TANAH PALESTIN dirampas...sebagaimana KEBUN ZAITUN PALESTIN dirampas.

That's why Yahudi dengan selambanya merampas harta orang lain sebagaimana SUMBER MINYAK IRAQ dirampas...sebagaimana SUMBER GALIAN AFGHANISTAN dirampas...sebagaimana SUMBER KEKAYAAN LIBYA dirampas.

Dengan alasan, tuntutan agama...piiirah!!!!


p/s : Sumber "Yahudi : Menurut Al-Quran, Hadis, Taurat dan Injil" & Sumber Internet

Monday, December 19, 2011

Dear Jews, Palestine Land Once Shall Be Yours...BUT...


Selepas Bani Israel pimpinan Nabi Musa diselamatkan oleh Allah swt dari kekejaman Firaun *Peristiwa Exodus*, Bani Israel meminta Nabi Musa memohon dari Allah swt untuk menganugerahkan sebuah negeri. Maka, turunlah syariat dari Allah swt kepada Bani Israel, yang bermaksud;

"Musa berkata: Wahai kaumku, masuklah ke Tanah Suci (Palestin) seperti yang telah diperintahkan oleh ALLAH kepada kamu. Janganlah kamu berundur ke belakang. Jika kamu berundur, pasti kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat." - Surah Al-Maidah : 21


Dengan penuh rasa TAKUT, Bani Israel menjawab sebagaimana Firman Allah swt yang bermaksud;

"Mereka (Yahudi) berkata: Wahai Musa, kami tidak akan memasuki negeri itu (Palestin) sama sekali selagi kaum yang kuat itu masih berada di dalamnya. Pergilah engkau bersama TUHANmu. Pergilah kamu berdua perangi mereka. Kami hanya akan menunggu kamu di sini." - Surah Al-Maidah : 24

Dengan keengganan Bani Israel menuruti syariat Allah swt, Bani Israel disesatkan selama 40 tahun di padang Saina';

"ALLAH berfirman: Jika begitu, AKU haramkan negeri itu dimasuki oleh mereka selama 40 tahun. Mereka akan merayau-rayau kebingungan sepanjang masa itu di padang pasir Saina'. Janganlah engkau sedih terhadap kaum yang fasik itu." - Surah Al-Maidah : 26


Morale :
  • Dear Jews, what a shame! Palestine shall be yours long ago BUT you failed to obey what had been conduct you to do.
  • Dear Jews, what a pity! Don't ever think of taking Palestine Land. As it will not be yours.
  • Dear Jews, regretfully, Palestine Land are not yours now.
  • Dear Jews, you shall know your true God.
  • Dear Jews, you are coward actually.

p/s : Sumber "Yahudi : Menurut Al-Quran, Hadis, Taurat dan Injil" & Sumber Internet